Design af digitale brugerflader

Du opnår viden om dine brugeres adfærd gennem adfærdsindsigter, der er mere pålidelige end brugernes egne tilbagemeldinger og fokusgruppeinterviews. Anvendelsen af adfærdsdesign indebærer, at du kommer til at kende brugerens behov bedre end brugeren selv.

Tilgangen indebærer at

…du opnår reel indsigt i dine kunders, medlemmers eller ansattes faktiske adfærd.

…du ser hvad der trigger adfærd og lærer, hvad der kan påvirke målgruppen.

Dit output er at…

…du øger brugen, konverteringen og brugertilfredsheden.

…du mindsker fejl og tidsforbrug, når du udvikler en brugerflade.

Kontakt mig på 5190 6119 eller på jakob@ubevidst.dk, hvis du vil høre nærmere.