Optimering af købsprocessen

Få viden om hvordan dine kunder faktisk tænker, og hvad der motiverer dem til at købe. Det vil give dig en forståelse for hvad der ligger til grund for dine kunders behov og ønsker og en tilgang til, hvordan dette kan hjælpe dig til at øge salget eller interaktionen af og med dine produkter og ydelser.

Tilgangen indebærer at

…du forstår kundens beslutningsproces i forbindelse med købet.

…du designer aktiviteter vha. psykologiske indsigter som understøtter de forskellige faser af købet.

…du kortlægger de emotionelle drivere bag kundens motivation og det der påvirker deres valg eller fravalg.

…du forstår hvordan det fysiske rum/produktet påvirker følelser, oplevelser og præferencer.

Dit output er at…

…du får bevidsthed og viden, om hvordan du bruger adfærdspsykologiske teknikker til at påvirke dine kunder og øge dit salg.

Kontakt mig på 5190 6119 eller på jakob@ubevidst.dk, hvis du vil høre nærmere.