Produktudvikling

For at få et brugbart produkt, bør du afdække og medtænke, hvordan mennesker reagerer på inputs og fungerer kognitivt, emotionelt og socialt i den virkelige verden. 

Tilgangen indebærer at…

…du analyserer funktionelle og emotionelle behov hos målgruppen i given kontekst.

…du forstår hvordan produktet eller ydelsen kan løse problemet for målgruppen i en bestemt sammenhæng.

…du tester hvordan produktet bør udformes, så det er let at bruge i den givne sammenhæng.

Dit output er at…

…dit produkt er tilpasset din målgruppes psyko-logiske natur og tendenser.

…du får mindre behov for at forklare og informere om, hvordan produktet skal bruges.

Kontakt mig på 5190 6119 eller på jakob@ubevidst.dk, hvis du vil høre nærmere.